برنامه نویسی

ترجمه و حل سوالات مهم ACM های معتبر !

سوالات درخواستی ترجمه

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

سوالات دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

برنامه های منتخب چاپ ستاره

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۱ موافقین ۲ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

اشاره گرها در سی پلاس پلاس

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۲ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

پاسخ نهایی سوالات Project Euler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

سوالات مسابقه Quera شماره ١٣

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

برنامه شطرنج با الگوریتم ژنتیک سی پلاس پلاس

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال ProjectEuler 10 - مجموع اعداد اول

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال ProjectEuler 9 - سه گانه فیثاغورس

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال ProjectEuler 8 - بزرگترین حاصلضرب متوالی

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال ProjectEuler 7 - ده هزار و یکمین عدد اول

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس